Soluții integrate pentru afacerea ta

O platformă unificată de management al afacerii construită pentru nevoile de astăzi și pentru creșterea de mâine.

Integrare facilă cu alte sisteme

Include funcții standard care se potrivesc nativ în activități de vânzare, producție și servicii

Cross-platform

O puternică platformă ERP ce se integrează perfect cu soluțiile de business actuale, indiferent pe ce platformă rulează

Sistemul permite încărcarea de date în masă prin importuri de date în din fișiere *.csv, *.xls. La importul de fișier sunt efectuate toate validările care ar fi efectuate și la operarea manuală. Sunt permise prin import operațiuni de creare înregistrări noi sau de actualizare prin utilizarea unui identificator extern. Fiecare înregistrare din sistem poartă amprenta cu utilizatorul și data la care au fost creată și utilizatorul și data de la ultima modificare.   Se poate efectua o căutare rapidă a datelor relaționate utilizând unul sau mai multe câmpuri. De exemplu pentru a caută un produs în se pot tasta câteva litere din numele produsului sau din codul acestuia și sistemul va afișa o listă restrânsă de produse care respectă criteriul introdus. Sistemul preia zilnic în mod automat cursul valutar online de la BNR   Accesul utilizatorilor la anumite date poate fi restricționat sau permis, prin folosirea unui sistem foarte eficient de management a drepturilor de acces

Management Depozit

Sistemul Odoo permite gestionarea eficientă a produselor dintr-una sau mai multe locații de stoc reale sau virtuale.  Modulul de gestionare a stocurilor are la bază principiul contabil al dublei înregistrări, astfel indiferent dacă este vorba despre recepție, livrare sau lipsă la inventar, produsele sunt mutate de la o locație la altă prin documente de mișcare se stoc.

Produs

Produsul este elementul din Odoo prin care se definește o materie primă, un consumabil, un produs finit, o marfă sau un serviciu. Produsul poartă informații cu privire la tip, denumire, unitate de măsură, categorie, codificare, cod EAN, poză, preț de stoc, preț de listă metoda de evaluare a stocului.

Depozit

Depozitele definite în Odoo sunt detaliate ierarhic prin locații de depozitare. Pentru a oferi funcționalitatea de contrapartidă a fiecărei mișcări de stoc locațiile de depozitare sunt de mai multe tipuri: locații fizice de stocare, locații partenere si locații virtuale

Inventar

Ori de câte ori este nevoie se pot extrage din sistem liste de inventariere pentru oricare locație de depozitare și ajusta inventarul scriptic cu cel faptic.

MIȘCĂRI DE STOC

Mișcarea de stoc reprezintă în Odoo o înregistrare prin care un produs este transferat dintr-o locație în alta, la o anumită dată. Aceste înregistrări se pot găsi în sistem în mai multe stări cum ar fi: ciornă, în așteptare, efectuat sau anulat.

Stoc

Orice mișcare de stoc are impact în imaginea cantitativă/valorică a stocului. Sistemul afișează stocul disponibil care este la moment curent ținând cont de toate mișcările de stoc efectuate și un stocul prognozat în care se ține cont și de mișcările de stoc planificate a fi efectuate (comenzi de vânzare și achiziție confirmate). Evidența stocului se poate ține la preț real sau la preț mediu ponderat.

STOC ONLINE

Vizualizarea în front-end a produselor aflate în stoc se poate face printr-un simplu click.

Management Achiziții

Managementul achizițiilor va permite să întocmiți și să țineți evidența comenzilor de achiziție. Odoo dispune de diverse metode de monitorizare a facturilor și de urmărire a primirii bunurilor comandate. Puteți gestiona recepții parțiale în Odoo, astfel că puteți ține evidența bunurilor care vor fi livrate.   Funcționalitățile Odoo de gestionare a reaprovizionării permit sistemului să genereze automat comenzi ciornă de achiziții astfel dacă pentru anumite produse stocul scade sub o valoare limită se va propune achiziția pentru a aduce stocul la nivelul optim.

Management vanzari

Acest modul vă permite să va gestionați obiectivele de vânzări într-un mod efectiv și eficient, ținând evidența tuturor comenzilor de vânzare și istoricul lor.   Sistemul de facturare specific și ușor de folosit din Odoo vă permite să țineți evidența simplificată a contabilității, chiar și atunci când nu sunteți contabil. Furnizează o modalitate ușoară de a vă urmări facturile furnizorilor și clienților. Puteți folosi aceasta contabilitate simplificată în cazul în care utilizați o altă aplicație pentru evidența cotabilă.   Sistemul de facturare include și emiterea de chitanțe. De asemenea, vă oferă o metodă ușoară de a înregistra plățile și de a urmări datoriile către furnizori și datoriile clienților.

Rapoarte

  Platforma include un set complet de unelte, ce permit extragerea din baza de date a unor informații complexe și agregarea lor sub formă de rapoarte personalizate. Rapoartele pot fi grupate și afișate într-un tablou de bord care se actualizează în timp real.

Magazin virtual

Modulul permite definirea de pagini web, de prezentare a produselor, de generare comenzi online și de urmărire a acestora. Orice produs din baza de date poate fi expus în magazinul virtual dacă se dorește. Pentru fiecare produs se pot expune un număr nelimitat de poze și texte adiționale pentru prezentare, editarea acestor date se face direct în pagina de prezentare a produsului de persoana responsabilă de vânzarea online.

Modul CRM

Modul ce se bazează pe un set de strategii, politici și tehnologii destinate atragerii, reținerii și fidelizării clienților.   În sens larg, CRM include activitățile aferente departamentelor de marketing, vânzări, financiar și suport tehnic relativ la clienți, potențiali clienți, furnizori și parteneri.

Modul service și mentenanță

Managementul echipamentelor, mașinilor și utilajelor devine foarte eficient prin folosirea acestui modul, ce include numeroase unelte ce pot fi personalizate în funcție de specificul activității: programarea reviziilor, costul de exploatare pe fiecare echipament/utilaj în parte etc

Modul producție

Modulul de producție permite un management complex și complet al tuturor operațiunilor, de la lansarea unei comenzi de producție ce poate fi defalcată în mai multe comenzi de lucru, până la recepția produsului finit. Elaborarea de liste de materiale și fișe tehnologice sunt foarte facile și au un grad mare de flexibilitate. Rapoartele de producție predefinite, pot fi generate din câteva click-uri de mouse. Monitorizarea producției este posibilă și prin scanarea manuală/automată a codurilor de bare alocate pe comandă, utilizator, post de lucru și/sau operațiune.