.

.

Implementare sistem ERP

 • Implementare sistem ERP bazat pe Odoo (OpenERP)
 • Optimizare  și configurare platformă
 • Dezvoltare de module custom pentru a acoperi specificul activităților beneficiarului

Suport si consultanta de specialitate

 • Asistență pe toata perioada de implementare și post implementare
 • Asistență onsite  pentru o perioada nelimitata, asigurat contra cost, dupa finalizarea implementarii
 • Intervenții remote prin platforma Team Viewer

Service retea wired si wireless

 • Configurare, securizare și administrare rețea, pentru a asigura un mediu optim de lucru al aplicației ERP
 • Instalare, configurare suport hardware pentru rularea Odoo

 

 

Asiguram infrastructura hardware si software

 • Hardware: servere, networking, soluții VPS etc – asigurăm infrastructura pe care poate rula sistemul ERP
 • Software  – furnizăm, instalăm și configurăm mediul software optim pentru această platformă

Introducere

Odoo este un ERP Open-Source elaborat de ODOO SA și dezvoltat în colaborare cu comunitatea OpenObject. Ca arhitectură Odoo este o soluție client-server, partea de server este alcătuit dintr-o suită de aplicații scrise în limbaj Python. Acestea fac preluarea, prelucrarea informațiilor și stocarea acestor în baza de date Postgresql.  Pe partea de client se poate utiliza un browser web pentru a accesa serverul Odoo, fără a fi necesară instalarea de componente suplimentare. Va prezentam enumerativ, dar nu limitativ, cateva dintre functionalitatile platformei.

Funcționalități generale

Odoo permite conectarea simultană a mai multor utilizatori la sistem. Fiecărui utilizator i se pot aloca se serie de reguli de acces în aplicație. Utilizatorii pot să-și modifice parola de acces în sistem iar utilizatorii cu drepturi de administrare au posibilitatea de a reseta parolele altor utilizatori și de a aloca drepturile de acces în sistem.

Sistemul Odoo oferă posibilitatea de prezentarea a datelor în format tabelar, grafic, calendar și formular de date. Datele prezentate pot și sortate, grupate și filtrate după diverse criterii. Rezultatele din rapoarte tabelare pot fi  exportat în format CSV sau Excel. Sistemul generează documente în format PDF pentru rapoartele cu format tipizat cum ar fi factura, notă de intrare, aviz de expediție, etc.
Sistemul permite încărcarea de date în masă prin importuri de date în din fișiere CSV. La importul de fișier sunt efectuate toate validările care ar fi efectuate și la operarea manuală. Sunt permise prin import operațiuni de creare înregistrări noi sau de actualizare prin utilizarea unui identificator extern.
Fiecare înregistrare din sistem poartă amprenta cu utilizatorul și data la care au fost creată și utilizatorul și data de la ultima modificare.
Se poate efectua o căutare rapidă a datelor relaționate utilizând unul sau mai multe câmpuri. De  exemplu pentru a caută un produs în se pot tasta câteva litere din numele produsului sau din codul acestuia și sistemul va afișa o listă restrânsă de produse care respectă criteriul introdus.
Sistemul preia zilnic în mod automat cursul valutar online de la BNR.

Management Depozit

Sistemul Odoo permite gestionarea produselor dintr-un depozit. Modulul de gestionare a stocurilor are la bază principiul contabil al dublei înregistrări, astfel indiferent  dacă este vorba despre recepție, livrare  sau lipsa la inventar, produsele sunt mutate de la o locație la altă prin documente de mișcare se stoc.

Produs

Produsul este elementul din Odoo prin care se definește o materie primă, un consumabil, un produs finit, o marfă sau un serviciu. Produsul poartă informații cu privire la tip, denumire, unitate de măsură, categorie, codificare, cod EAN, poză, preț de stoc, preț de listă metoda de evaluare a stocului.

Stocurile pot fi evaluate la prețul real  în EUR și se pot afișarea în RON. În sistem pentru fiecare intrare și ieșire din stoc se va înregistra un document cu valorile în EUR și RON utilizând cursul de la data documentului.
Sistemul permite tipărirea de etichete pentru produse, etichete ce conțin informații cu privire la codul de bare, codul de produs și denumire.
Există funcționalități ce a permit utilizatorilor să caute un produs după un cod echivalent.

Depozit

Depozitele definite în Odoo sunt detaliate ierarhic prin locații de depozitare.  Pentru a oferi funcționalitatea de contrapartidă a fiecărei mișcări de stoc locațiile de depozitare sunt de mai multe tipuri:

 • Locații fizice de stocare
 • Locații partenere
 • Locații virtuale

Locații fizice reprezintă locurile fizice în care se depozitează produsele, acestea se pot structura ierarhic.

Locații partenere reprezintă stocurile clienților și furnizorului. Recepție de la un furnizor poate fi demonstrat prin circulația mărfurilor dintr-un loc partener într-o locație fizică în compania ta. Locațiile furnizorul prezintă  stocuri  negative și locațiile clienților prezintă  stocuri pozitive.

Locații virtuale sunt utilizate în operațiuni de fabricație, ajustare de inventar, consum.

Mișcări de stoc

Mișcarea de stoc reprezintă în Odoo o înregistrare prin care un produs este transferat dintr-o locație în alta, la o anumită dată. Aceste înregistrări se pot găsi în sistem în mai multe stări cum ar fi: ciornă, în așteptare, efectuat sau anulat.

Procesarea documentelor de ridicare se face dintr-o interfață prietenoasă de unde se pot accesa ușor operațiile care trebuie executate, în plus sistemul are dezvoltată o interfață simplificată pentru dispozitive mobile în care ecranele conțin miniumul informațiile necesare operării și sunt optimizate pentru touchscreen și scanare cod de bare.

Stoc

Orice mișcare de stoc are impact în imaginea cantitativă/valorică a stocului. Sistemul afișează stocul disponibil care este la moment curent ținând cont de toate mișcările de stoc efectuate și un stocul prognozat  în care se ține cont și de mișcările de stoc planificate a fi efectuate (comenzi de vânzare și  achiziție confirmate). Valoarea stocului în soluția propusă va fi în EUR și printr-o dezvoltare suplimentară se va afișa și valoarea în RON ținând cont de cursul valutar din data fiecărui document de mișcare de stoc.

Raportul de stoc se poate afișa grupat pe unul sau mai multe din criteriile: produse, categorii de produse, locații de depozitare loturi.

Inventariere

Ori de câte ori este nevoie se pot extrage din sistem liste de inventariere pentru oricare locație  de depozitare și ajusta inventarul scriptic cu cel faptic.

Management Achiziții

Managementul achizițiilor va permite să întocmiți și să  țineți evidența  comenzi de achiziție. Odoo dispune de diverse metode de monitorizare a facturilor și de urmărire a primirii bunurilor comandate. Puteți gestiona recepții parțiale în Odoo, astfel că puteți ține evidența bunurilor care vor fi livrate.

Funcționalitățile Odoo de gestionare a reaprovizionării permit sistemului să genereze automat comenzi ciornă de achiziții astfel dacă pentru anumite produse stocul scade sub o valoare limită se va propune achiziția pentru a aduce stocul la nivelul optim.

Management Vânzări

Acest modul vă permite să va gestionați obiectivele de vânzări într-un mod efectiv și eficient, ținând evidența tuturor comenzilor de vânzare și istoricul lor.

Facturare

Sistemul de facturare specific și ușor de folosit din Odoo vă permite să țineți evidența simplificată a contabilității, chiar și atunci când nu sunteți contabil. Furnizează o modalitate ușoară de a vă urmări facturile furnizorilor și clienților. Puteți folosi aceasta contabilitate simplificată în cazul în care utilizați  o altă aplicație pentru evidența cotabilă. Sistemul de facturare include și emiterea de chitanțe. De asemenea, vă oferă o metodă ușoară de a înregistra plățile și de a urmări datoriile către furnizori și datoriile clienților.

Magazin Virtual

Modulul permite definirea de pagini web, de prezentare a produselor, de generare comenzi online și de urmărire a acestora.
Orice produs din baza de date poate fi expus în magazinul virtual dacă se dorește. Pentru fiecare produs se pot expune un număr nelimitat de poze și texte adiționale pentru prezentare, editarea acestor date se face direct în pagina de prezentare a produsului de persoana responsabila de vanzarea online.